Våre tjenester

Outsourcing av rekrutteringsprosessen
Mangler dere ressursene til å ha det nødvendige fokuset på rekrutteringsprosessen og forsikre dere om at dere finner gode kandidater? Vi lærer om utstyret og arbeidsmønstrene deres for å bli deres interne rekrutteringsteam. Dere kan fortsatt få de best kvalifiserte kandidatene samtidig som dere frigjør det tekniske teamet til å jobbe fullt og helt med produkter og tjenester.
Opprette et eksternt kontor i Polen/Romania
Sliter dere med å tiltrekke dere nok talenter lokalt på grunn av lav tilgjengelighet, høy etterspørsel og høye kostnader, samtidig som dere ikke er klare for å åpne for fullstendig eksternt arbeid? Vurder et satellittkontor og få bedre resultater med samme eller lavere budsjett. Vi er lokalisert i Polen og har partnere i Romania og Slovenia, slik at vi kan yte den nødvendige støtten for å få dere i gang.
Rådgivning om eksternt arbeidsmiljø
Ja, eksternt arbeid er fremtiden, og dere har lyst til å være med, men er redde for å miste kontrollen og gjøre store feil med denne nye modellen. Vi hjelper dere med å sørge for at deres distribuerte team fungerer én enkelt velsmurt maskin. Vi kontrollerer deres eksisterende prosesser, utarbeider en strategi for å komme i gang med eksternt arbeid og gir råd om beste praksis. Eksternt trenger ikke lenger å være et kompromiss!

Python-utvikler og rådgivning om eksternt arbeid for Headshed

Vis case-studie