Slik fungerer det

1

Kartleggingsøkt

Hvert selskap og hvert prosjekt er forskjellig. Vi snakker med dere om miljøet og arbeidssituasjonen hos dere – om teknologi, verktøy, arbeidsflyt, ansvarsroller og teamkultur. Vi vil utarbeide den beste handlingsplanen for å finne den personen som passer best til deres behov. Du vil også få praktiske råd om rekrutteringsprosessen og ekstern arbeidsflyt.

2

Talentjakt

Takket være vår erfaring og omfattende kontaktnettverk vet vi nøyaktig hvor vi skal lete etter talenter og hvordan vi skal nærme oss dem. Vi blir en forlengelse av teamet deres og lar kandidatene føle hvordan det er å være en del av det.

3

Søknadsgjennomgang

CV er en ting fra fortiden. Vi bruker et nøye utarbeidet skjema for å motta søknader. Kandidatene kommer rett inn i vår pipeline. Vi garanterer at minst 50 kandidater er interessert i å jobbe for dere ved slutten av dette trinnet.

4

Teknisk vurdering

Kandidatene får en nøye utarbeidet teknisk oppgave som sjekker at de har ferdighetene som kreves for den aktuelle stillingen.

5

Internt intervju

Vi ønsker å sjekke hvordan kandidatene nærmer seg problemløsing, samt om deres kommunikasjons- og organisasjonsferdigheter vil passe til deres kultur og teamet de skal jobbe med.

6

Kundeintervjuer

Etter en grundig prosess introduserer vi dere for 3–5 nøye utvalgte kandidater som passer perfekt til deres behov og krav. Dere vil se hvordan de presterer over 1–2 økter der vi går gjennom testresultater og intervjunotater. Det er så tid for endelige intervjuer med deres team.

7

Kundens godkjenning

Interessert?
Ta kontakt

Våre case-studier

Python-utvikler og rådgivning om eksternt arbeid for Headshed

SHOW CASE STUDY