Case-studie


React Native-utvikler for Nabobil

Kunden

Nabobil er et slags Airbnb for billeie. Denne oppstartsbedriften omfatter delingsøkonomien og lar private bileiere leie ut kjøretøyene sine til andre. Selskapet har hatt stor suksess i det norske markedet og ser ut til å vokse også utenfor landet.

Christian Hager
CTO i Nabobil
Når man henter inn ekstern hjelp til å finne den beste matchen for utviklingsteamet, handler det i bunn og grunn om tillit – at man kan stole på at de har de nødvendige tekniske ferdighetene til å kunne vurdere kandidater, at de vil kommunisere med kandidatene på samme måte som vi ville gjort internt, og at de er der og støtter også når ting ikke går som planlagt. ITCraftship er en partner vi kan stole på. De hjalp oss med å engasjere Przemek, som er en dyktig Ruby- og React Native-utvikler, og et flott tillegg til teamet vårt.

Utfordringen

Nabobil holder til i Oslo, der det finnes en rekke oppstartsbedrifter og mye næringsvirksomhet. I Oslo er det derfor svært høy konkurranse om dyktige programvareutviklingstalenter, og små bedrifter har sjelden råd til å betale for de beste talentene. Selskapet har allerede jobbet med et eksternt oppsett og trengte et ekstra medlem på temaet med React Native-erfaring. Nabobil engasjerte tidligere medarbeidere via en ekstern leverandør, men de så nå etter en mer konkurransedyktig og personlig tilnærming.

Nøkkelen

En skreddersydd React-orientert screening, LinkedIn og nisjeforum for sourcing. Vi var i kontakt med nærmere 100 utviklere, tok over 20 inn i prosessen og endte til slutt opp med 5 kandidater. Den beste kandidaten var ble engasjert i løpet av 6 uker. Kandidaten overgikk kundens forventninger.

Working on app development

Sammendrag av prosessen

Nabobils CTO, Christian, brukte tid på grunnleggende undersøkelser av ITCraftship. En av utviklerne hans hadde besøkt oss på kontoret, og vi hadde flere samtaler. Han ville sjekke om vi hadde teknisk kompetanse og programvareteknisk erfaring til ikke bare å komme med en kandidats CV, men også teste vedkommendes ferdigheter. Da han hadde forsikret seg om at team-medlemmene våre ikke bare er vanlige rekruttører, men også erfarne programvareingeniører, bestemte han seg for å prøve oss. Vi startet rekrutteringskampanjen i midten av november og kunne ta den rette utvikleren i hånden allerede i tredje uke i desember. Vi har hatt den beste mulige kandidatopplevelsen med umiddelbare tilbakemeldinger om søknadsstatus og grundige tilbakemeldinger om resultatene fra screeningen. Under prosessen samhandlet vi med over 100 utviklere, og over 20 endte opp med å gjennomgå vår prosess med teknologisk screening og intervjuer. Bare de 5 beste kandidatene ble presentert, og valget var vanskelig. Christian måtte gjennomføre oppfølgingsintervjuer for å sikre at han tok riktig avgjørelse. Det gjorde at prosessen varte litt lenger, men gjorde begge parter tryggere på veien videre.

Resultater

Kandidaten vi hjalp til med å rekruttere, har allerede jobbet hos Nabobil i nesten et år. Samarbeidet går smidig, og begge parter er veldig fornøyd med resultatene.

Interessert?
Ta kontakt